Menu

E-health, ofwel de inzet van (ICT)technologie om de zorg te verbeteren en te ondersteunen, is niet meer weg te denken in het zorgproces van de Sint Maartenskliniek.

Het biedt de mogelijkheid van:

 • digitale communicatie, zoals online afspraken inplannen, herhaalrecepten aanvragen, beeldbellen, intake en anamnese afnemen;
 • digitale zorgverlening, denk aan: zelfmeting via health-apps, diagnose op afstand en monitoring, alarmering en begeleiding op afstand) en digitale dataverwerking en -uitwisseling (o.a. zorginformatiesystemen, EPD en gezondheidsplatform.

E-health draagt bij aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg, voor onze patiënten met klachten op het gebied van houding en beweging. Patiënten ervaren onze zorg als dichtbij, omdat hij of zij een deel van de zorg thuis krijgt en de zorg in de Maartenskliniek meer op maat is door samen te beslissen. Patiënten hoeven daarom minder vaak naar het ziekenhuis te komen en daar te wachten. En onze medewerkers krijgen meer flexibiliteit en mogelijkheden om deels thuis te werken.

Selectie

Veel E-health-toepassingen bieden kansen om onze ambities te realiseren. Wij hechten daarom belang aan het maken van een verantwoorde keuze uit de veelheid en de diversiteit van beschikbare E-health producten. Belangrijke criteria voor de selectie van E-health-producten die wij als Sint Maartenskliniek omarmen, zijn:

 • toegevoegde waarde voor de ‘klantreis’ van onze patiënten;
 • efficiency van het zorgproces;
 • en de ndersteuning van onze zorgprofessionals.

De noodzaak om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom privacy en security van patiëntgegevens, staat uiteraard buiten kijf.

Externe partijen

Voor de inbedding van E-health in onze zorg werken we samen met externe partijen, zoals leveranciers van E-health-producten en -diensten. Om constructieve en duurzame samenwerking met deze partijen te borgen, zijn we selectief in de keuze van onze samenwerkingspartners. Een ‘due diligence’ over de leveranciers van E-health-producten maakt dan ook deel uit van onze besluitvorming.

Maartenskliniek As A Service (MAAS)

In 2021 willen we als Sint Maartenskliniek het concept ‘Maartenskliniek As A Service’ verder ondersteunen door sterk in te zetten op het optimale gebruik van de digitale infrastructuur van de Sint Maartenskliniek met daarbij passende E-health-producten en -diensten die patiëntervaringen van de kwaliteit, de mensgerichtheid en de toegankelijkheid bevorderen. Enkele voorbeelden zijn :

 • Mijn Maartenskliniek, het eigen online zorgdossier van de Sint Maartenskliniek.
 • Luscii, zelfmetingen.
 • Bewegen met Bechterew App, zelfstandig oefenen voor Bechterewpatiënten.
 • Beter Dichtbij, beeldbellen.
 • Digitaal oefenportaal

Research

Als innovatieve zorgorganisatie onderzoeken we binnen onze afdeling Research de effectiviteit, efficiency en gebruiksvriendelijkheid van nieuwe E-health-toepassingen, om te kunnen bepalen of deze waarde toevoegen aan excellente. efficiënte en patiëntgerichte zorg

Voorbeelden zijn:

 • Jicht app, betere zorg door het inzichtelijk maken van door patiënt geregistreerde frequente en hevigheid van klachten/jichtaanvallen.
 • Bart App, bevordering van een gezonde leefstijl bij patiënten met artrose.
 • Backing App, blended coaching naar eigen regie over functioneren met lage rugpijn.
 • Medi & Seintje App, bevorderen van therapietrouw van medicatie-intake.