Menu

Tijdens de revalidatie van patiënten met balansproblemen (vaak door neurologische aandoeningen zoals een CVA), is intensieve training van de romp nodig zodat patiënten weer onafhankelijk kunnen functioneren. Patiënten ervaren deze training echter regelmatig als saai. Daarom vinden zij het lastig om buiten de therapie om te blijven oefenen. Daarnaast zijn de trainingen voor therapeuten intensief omdat patiënten precieze aanwijzingen nodig hebben om de oefeningen goed uit te voeren.

Een revalidatieprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. Het trainen van de rompstabiliteit is daar één van, die ten onrechte vaak ondergewaardeerd wordt binnen de revalidatie. De romp moet zorgen voor zowel stabiliteit als dynamiek, en dat maakt het ingewikkeld. De vele instructies die de patiënt van de therapeut krijgt, maken het moeilijk om te weten wanneer de bewegingen goed uit worden gevoerd.

VR4Rehab

at kan anders dachten een aantal ambitieuze en innovatieve therapeuten van de Sint Maartenskliniek en daarom besloten zij te pitchen voor een project binnen het VR4Rehab programma: “Wat als we romptraining nu eens leuk en spannend kunnen maken zodat patiënten zeggen, wanneer mag ik weer? Wat als de training patiënten nu eens intuïtief uitdaagt de juiste oefeningen te maken? En wat als patiënten deze oefeningen nu ook eens buiten de therapie kunnen doen en de therapeut dan op afstand de vorderingen van de patiënt kan zien?“

TrunkyXL

En zo is TrunkyXL ontstaan: een training van de rompstabiliteit met behulp van virtual reality (VR) en sensoren. TrunkyXL wordt binnen VR4Rehab verder ontwikkeld tot een VR training voor patiënten met balansproblemen. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Europese VR4Rehab programma, en is uitgegroeid tot een samenwerking tussen gamedesigners van Fantazm, VR specialisten van de InmotionVR, technici van 2M Engineering en onderzoekers, dokters, therapeuten en patiënten van de Sint Maartenskliniek.

Kracht

De kracht van VR ligt in het feit dat je jezelf kunt verplaatsen in een andere wereld, en daar kunt waarnemen zoals mensen dat van nature doen. Dus niet via een spiegel zoals bij de romptraining in de revalidatie nu het geval is. VR lokt bewegingen op een natuurlijke manier uit. Dat zorgt ook voor een minder zware belasting van de therapeut. Bovendien leren patiënten dat zij weer op hun eigen lichaam kunnen vertrouwen, zodat zij uiteindelijk de training ook zonder therapeut kunnen oefenen. Het spelelement motiveert hen daarnaast om door te gaan met de training en geeft de patiënten directe en continue feedback. Kleine verbeteringen kunnen gemeten en beloond worden (bijvoorbeeld door veranderingen in de wereld), terwijl het in de praktijk nu vaak twee weken kosten voordat de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Prototype

De plannen en ideeën hebben inmiddels geresulteerd in een prototype; een jasje met sensoren en een VR bril, een spel en een dashboard. De volgende fase breekt nu aan; onderzoek naar de validiteit van de sensoren en beleving van het spel. Goedkeuring van de interne toetsingscommissie is al binnen.