Menu
Joep 0140
J.G.B. (Joep) de Groot

Joep de Groot is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Hij werkte onder andere bij DSM en startte daarna het strategisch adviesbureau The Essence Consulting. Ook was hij lid Raad van Bestuur van CbusineZ, een corporate venturing maatschappij. CbusineZ start en participeert in zorginnovaties, o.a. op het gebied van patiënt empowerment, eHealth, IT-ketensystemen, hulpmiddelen en dure medicijnen. Joep is bovendien auteur van vier boeken.

Transformatie vereist meer transpiratie

Transformatie is hard nodig om de zorg toegankelijk te houden. Met de huidige manier van innoveren gaan we dit niet realiseren. Transformatie is echt een andere manier van denken en werken dan innovatie. De grootste uitdaging is het de-implementeren van oude werkwijzen. Transformatie vereist top-teams maar ook veel hard werken… transpiratie

“Transformation is persevering where others quit”