Menu
Renske Voor Deur
R. (Renske) Visscher

Renske Visscher is 17 jaar werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit diverse rollen heeft zij zich ingezet voor betere en betaalbare zorg, onder andere door de inzet van e-health. Ruim drie jaar geleden maakte ze de overstap naar de natuur en duurzaamheidssector. Als regiodirecteur van IVN zet zij zich samen met vele vrijwilligers in voor de verbinding van mensen met natuur.

De magie van één stap naar buiten: kansen voor natuur en gezondheid

IVN enthousiasmeert en activeert mensen voor een duurzame samenleving, waarin zowél de natuur áls mensen gezonder en vitaler worden.