Menu
Team Dwarslaesie Foto Voor Congres
Team Dwarslaesie

Het team van de afdeling Dwarslaesierevalidatie in de Sint Maartenskliniek bestaat uit ongeveer 90 medewerkers: revalidatieartsen, behandelaars en verpleegkundigen die samen met de diverse ondersteunende diensten invulling geven aan specialistische dwarslaesiezorg. Afdelingshoofd Paul Valkenburg en revalidatiearts Ilse van Nes vertellen hoe de afdeling de stevige ambities realiseert.

Innoveren is samen leren (van multidisciplinair naar interdisciplinair denken en werken)

De Dwarslaesieafdeling is de laatste jaren in ontwikkeling. Vanuit onze ambitie om verder te groeien en te verbeteren én de noodzaak om meer personeel aan te trekken zijn we een onderzoek gestart. We stelden vast dat ‘binden en boeien’ een belangrijk thema was voor de afdeling, net als het realiseren van een open, lerende en meer resultaatgerichte cultuur. Vervolgens startten we een traject. Waar we nu staan als afdeling? De resultaten hebben de verwachtingen ver overtroffen! Door de kracht en het lerend vermogen van de mensen op de werkvloer centraal te stellen, zijn de resultaten van de afdeling groter dan vooraf gedacht. Intussen zijn er meer bedden bezet, is de personele bezetting op orde, de sfeer goed en is het bedrijfsresultaat sterk verbeterd. We vertellen u graag hoe dat is gelukt!

De ambitie van de afdeling is stevig: wij willen als voorbeeld worden gezien in specialistische dwarslaesiezorg. We geloven in de kracht van ons team. Naast onze specifieke kennis en kunde zien we samenwerking als een belangrijke succesfactor: samen zijn we meer dan de som van de delen. Daarom organiseren we onze samenwerking interdisciplinair. We laten u graag voorbeelden zien uit onze praktijk!